Free counter and web stats Ga naar index site van plaatsnamen
 

Aandelen overzicht betreffende de plaats Tilburg.


gasthuis 1959 gasthuis 1971 gasthuis 1971 stoomtrein mij tilburg-turnhout

DE STICHTING
„HET ROOMS KATHOLIEK
GASTHUIS”

4½%
Obligatie 1959 per 1966/2001
no.0978
 

ƒ1000

1 november 1959.
 

Stichting
Het Rooms Katholiek Gasthuis
 

8½%
Obligatie 1971 per 1982/2001
no.A003337; A003917 & A004037
 

ƒ1000

1 juli 1971.
 

Stichting
R.K. Sanatorium
„De Klokkenberg”

4%
Obligatie 1950 per 1954/1990
 
SPECIMEN

ƒ1000

22 December 1950.
 
 

Stichting
Stoomtreinmaatschappij
Tilburg—Turnhout

8%
OBLIGATIE 1974 per 1980/1989
no.334; 565; 843; 956; 1016; 2705; 2725; 3127 & 3917

ƒ25

1 juli 1974.
 
hypotheekbank cert hypotheekbank aandeel 20x50 hypotheekbank schuldvordering

DE TILBURGSCHE
HYPOTHEEKBANK N.V.
 

CERTIFICAAT
 
no.A00003; A00285; A00582;
A04216 & A04628

ƒ50

1 oktober 1976.
 

DE TILBURGSCHE
HYPOTHEEKBANK N.V.
 

Verzamelbewijs CERTIFICAAT
 
no.B00368;
B001043 & B001044

20 × ƒ50

1 oktober 1976.
 

DE TILBURGSCHE
HYPOTHEEKBANK N.V.
 

AANDEEL
 
no.A000058;
A000065 & A000147

ƒ50

1 oktober 1976.
 

DE TILBURGSCHE
HYPOTHEEKBANK N.V.
 

Verzamelbewijs van AANDEEL
 
no.B000137;
B000356 & B002483

20 × ƒ50

1 oktober 1976.
 

DE TILBURGSCHE
HYPOTHEEKBANK N.V.
 

Bewijs aan toonder van
Concurrente Schuldvordering
no.A003089; A003090;
A008536 & A013316

ƒ100

2 mei 1984.
 
stoomtramweg Maatschappij stoomtramweg Maatschappij stoomtramweg tilburg-waalwijk stoomtramweg tilburg-waalwijk stoomtramweg tilburg-waalwijk

 
Noordbrabantsche
Stoomtramweg—Maatschappij

 
Bewijs van aandeel
no.328III & 375IV
 

ƒ250 (gereduceerd tot ƒ150)
 

Februari 1881.
 

 
Noordbrabantsche
Stoomtramweg—Maatschappij

 
bewijs van aandeel
no.265 & 417
 

ƒ1000 (gereduceerd tot ƒ600)
 

Februari 1881.
 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
„STOOMTRAMWEG
TILBURG—WAALWIJK”

 
Bewijs van aandeel
no.16 & 52
 

ƒ1000
 

7 november 1893.
 

 
Stoomtramweg
Tilburg—Waalwijk

4½% teruggebracht tot 4%
Schuldbekentenis 1894
per 1898/1947
no.17 & 49

ƒ1000
 

1 januari 1894.
 

 
Stoomtramweg
Tilburg—Waalwijk

4%
Schuldbekentenis 1896
per 1905/1954
no.16 & 48

ƒ1000
 

1 januari 1896.
 
katoen spinnerij 1921 katoen spinnerij 1937 katoen spinnerij 1952 wollenstoffen fabrieken thomas de beer swagemakers-caesar

N.V.
TILBURGSCHE
KATOENSPINNERIJ

 
Bewijs van aandeel
no.1179 & 1200
 

ƒ1000 (gereduceerd tot ƒ500)

20 januari 1921
 

N.V.
TILBURGSCHE
KATOENSPINNERIJ

 
Bewijs van aandeel
no.1755
 

ƒ500

16 juni 1937
 

N.V.
TILBURGSCHE
KATOENSPINNERIJ

 
Bewijs van aandeel
no.1316; 1491; 1688;
1853; 1854 & 1913

ƒ500

10 november 1952
 

N.V.
WOLLENSTOFFENFABRIEKEN
THOMAS DE BEER

4%
OBLIGATIE 1932 per 1982
no.3381; 3420;
3452 t/m 3460 & 3476

ƒ1000

10 mei 1932.
 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SWAGEMAKERS—CAESAR
 

 
Bewijs van aandeel
No:0067 & 0411
 

ƒ1000

30 juni 1953
 
kousen fabriek TILKO lederfabriek de molen het sportpark Verschure-s Stoombootdiensten DekenFabriek Excelsior

Naamlooze Vennootschap
TILBURGSCHE KOUSENFABRIEK
„TILKO”

Bewijs van aandeel
 
No.16

ƒ500

23 september 1947.
 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
LEDERFABRIEK „DE MOLEN”
 

Bewijs van aandeel
DUPLICAAT
no.49

ƒ1000

27 dec. 1939.
Ingetrokken 17/12/73.

 
HET TILBURGSCH SPORTPARK
 

BLANCO RECEPIS
van aandeel
 

ƒ500

1930.
 

 
Verschure´s Brabantsche
Stoombootdiensten N.V.

 
Bewijs van aandeel
SPECIMEN

ƒ250

15 januari 1920.
 
 
Naamlooze Vennootschap
Dekenfabrieken „Excelsior”

Oprichtersbewijs
 
no.106

 
 

25 Februari 1917.
 
crediet- & effectenbank KESSELS_Muziekinstr Tricotfabr_Charma

Commanditaire Vennootschap
Tilburgsche Crediet— &
Effectenbank

3% PREMIE-OBLIGATIE
serie:D No.57813 & 82770
serie:F No.54371

serie:D ƒ10
serie:F ƒ200

1 januari 1920.
 
 

„KESSELS#180;
Nederlandsche Fabriek
van Muziekinstrumenten”

Bewijs van aandeel
no.299;
 

ƒ1000
 

28 Aug. 1908.
 

 
N.V. TRICOTAGEFABRIEK
„CARMA”

Bewijs van aandeel
no.051
 

ƒ1000
 

15 december 1952.
 

 
Naamlooze Vennootschap
TILMA N.V.

Bewijs van aandeel
no.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 14 & 15

ƒ1000
 

Februari 1938.
 
Handelmij St.Anna Groothandel CA Maas

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
Handelmaatschappij St. ANNA
 

Bewijs van Aandeel
DUPLICAAT
No.81

ƒ250
 

27 Mei 1941
28 October 1957.

N.V. GROOTHANDEL
in TABAKSFABRIKATEN
v/h C.A. MAAS

Bewijs van Aandeel
SPECIMEN
 

ƒ1000
 

November 1960.
 
     

 
 
Ga naar index site van plaatsnamen